CONTACT

Wij werken op afspraak
Jadelaan 139
2132 XZ Hoofddorp
tel: 023-5634449
      06-22623403 afehrismann@interestate.nl
Invalide parkeerplaats aanwezig
vrijdag gesloten

Uit hoeveel afspraken bestaat de behandeling?

Dit kan per behandelaar iets afwijken, maar normaal gesproken bestaat de behandeling voor het vervaardigen van een nieuw kunstgebit uit 6 afspraken:

1. Intake gesprek en het nemen van de eerste afdrukken

Tijdens dit bezoek worden de eerste proefafdrukken van de beide kaakdelen gemaakt. Met deze proefafdrukken kan uw tandprotheticus speciale lepels maken.

2. Definitieve afdrukken

Met behulp van de speciaal voor u gemaakte lepels worden de definitieve afdrukken van uw beide kaakdelen gemaakt. Hiermee worden de randlengte en de pasvorm van uw nieuwe kunstgebit vastgelegd.

3. Beetbepaling

Met de beetbepaling kan uw tandprotheticus zien hoe de kaken ten opzichte van elkaar staan en hoeveel ruimte er in de mond aanwezig is voor de prothese. Ook overlegt hij met u uw esthetische wensen en bepaalt hij samen met u de kleur en de vorm van de te gebruiken tanden. Het is goed om foto's van vroeger mee te nemen, zodat er een natuurlijk eindresultaat ontstaat.

4. Proefprothese

Tijdens deze afspraak controleert uw tandprotheticus of de tanden mooi in uw mond staan en of de kiezen goed op elkaar sluiten. De tanden en kiezen staan nog op een wasplaatje, waardoor de pasvorm van de prothese nog niet optimaal zal zijn.

5. Plaatsen van de prothese

De prothese is klaar en uw tandprotheticus plaatst deze in uw mond. Hij controleert uw nieuwe kunstgebit op esthetiek en pijnplaatsen. Ook uw spraak wordt gecontroleerd.

6. Nacontrole

Uw tandprotheticus controleert de pasvorm en functie van het kunstgebit en zal waar nodig enkele correcties uitvoeren. Na deze laatste controle is de behandeling afgerond en komt u jaarlijks terug voor de reguliere controle.


 

Een kunstgebit op implantaten

Een kunstgebit dat niet alleen prachtig oogt maar ook perfect past!

Een veel voorkomende klacht bij mensen met een volledig kunstgebit is dat het niet goed blijft zitten. Een tandprotheticus kan u in dat geval een kunstgebit op implantaten adviseren.

Wanneer worden implantaten toegepast?

Een implantaat wordt vaak geplaatst als u bij het dragen van een gewone prothese klachten blijft houden. Bv. bij langdurig dragen van een kunstgebit blijft met name de onderkaak slinken, hierdoor gaat uw prothese losser zitten. Uw tandprotheticus kan beoordelen of aanpassing, vervanging of plaatsen van implantaten noodzakelijk is. In het laatste geval zal hij u doorverwijzen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg. Bij bijna iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen, zij het dat er wel genoeg kaakbot aanwezig moet zijn om het implantaat te verankeren en moet uw tandvlees en kaakbot gezond zijn. Roken en overmatig alcoholgebruik kan het succes van een implantaat nadelig beinvloeden.

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een soort kunstwortel die in de kaak geschroeft wordt (zie afbeelding hiernaast).. Meestal zijn twee tot vier implantaten voldoende om uw kunstgebit goed te kunnen dragen. Een implantaat is ongeveer vier milimeter in doorsnede en tien tot zestien milimeter lang. Het wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst. Uw tandprotheticus en de implantoloog werken nauw samen. Zij maken duidelijke afspraken met elkaar en met u zodat u steeds weet waar u aan toe bent. Meestal bezoekt u eerst uw tandprotheticus en wanneer u instemt om een implantaat te laten plaatsen dan verwijst hij of zij u schriftelijk door naar de tandarts-implantoloog of kaakchirurg waar hij mee samenwerkt. Zodra de implantaten zijn geplaatst kan uw tand-protheticus beginnen met uw prothese.

Verschillende systemen

Er bestaan verschillende verankerings-systemen om het kunstgebit vast te zetten over de implantaten, zoals:

 • een systeem met drukknoppen (zie afbeelding)
 • een systeem met een steg (een staafje tussen de implantaten, zie afbeelding)
 • magneten

Uw tandprotheticus en de implantoloog bespreken met u wat voor u het meest geschikt is.

Het plaatsen van de implantaten

Voor het plaatsen van de implantaten maakt u een aantal achtereenvolgende afspraken.

 1. intake of kennismakingsgesprek
 2. eerste fase implantologie
 3. rustperiode
 4. tweede fase implantologie
 5. korte rustperiode
 6. terugverwijzing naar uw tandprotheticus

Het maken van het kunstgebit op implantaten

Het maken van het kunstgebit verschilt niet veel met het maken van een "normaal" kunstgebit. Uw tandprotheticus zorgt ervoor dat het gebit perfect op de implantaten past. U maakt met uw tandprotheticus de volgende afspraken:

 1. 1e afdruk
 2. definitieve afdrukken
 3. beetbepaling
 4. proefprothese
 5. plaatsen van de prothese
 6. nacontrole

Goed schoonmaken is van groot belang

Een goede hygiene voor uw mond en kunstgebit is erg belangrijk voor het behoud van de implataten. Tijdens de poetsinstructie leert u hoe u dat het beste kunt doen en waar u op moet letten. Daarnaast is het nodig uw implantaten regelmatig te laten reinigen door bv. een mondhygiëniste.